PROIECTARE GENERALA

Acoperim gama completa de servicii din domeniul proiectarii: arhitectura, amenajari exterioare si interioare, structura, instalatii, drumuri si poduri, urbanism, topografie.

Elaboram documentatii tehnico-economice la orice faza de proiectare: studiii de prefezabilitate și fezabilitate (SPF și SF), documentatie de avizare a lucrărilor de interventie (DALI), documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de constructie (D.T.A.C), documentatie tehnica pentru autorizarea lucrărilor de desfiintare (D.T.A.D), proiect tehnic (P.Th.), detalii de executie (D.E.), autorizatii de functionare, planuri urbanistice generale, planuri urbanistice zonale, planuri urbanistice de detaliu, etc.

 

Parcurgem procedurile complete pentru materializarea  proiectelor noastre:

 

- Obtinere certificat de urbanism

- Elaborare studii de specialitate: studii topografice, studii geotehnice, relevee, expertize tehnice, expertize biologice, audite energetice, după caz

- Elaborare DTAC/DTAD/SPF/SF/DALI/PTh/DE/PUG/PUZ/PUD

- Obtinere avize, acorduri si aprobari

- Obtinere autorizatii de construire

- Asistenta tehnica pe parcursul lucrarilor de executie

- Obtinerea autorizatiilor de functionare

- Urmarirea comportarii in timp a constructiilor.

 

Valori si misiune

Integritate profesionala si respect pentru client.
Promovarea identitatii culturale si a valorilor autentice.
Pasiune si profesionalism in fiecare proiect.

ECHIPA AEDILIS PROIECT

FLORUȚ FLORIN DAN

director general

FAUR CAMELIA

director tehnic

CIOLTEA IOHANA

arhitect

KRISZTINA MOIS

Arhitect

vezi toata echipa companiei